Vídeos pel debut del CF Reus Deportiu a la Segona A

VERSIÓ EN CATALÀ:

VERSIÓ EN CASTELLÀ:

Vídeo pel CF Reus Deportiu, amb motiu del debut a la Segona A.

Client: Borges.
Setembre 2016