Edició d’un vídeo de Borges per a l’European Business Awards 2016

Edició d’un vídeo de Borges per a la convocatòria European Business Awards 2016, a partir d’imatges facilitades pel client i d’altres enregistrades per Acid Factory.

Client: Borges International Group.
Novembre 2016.