Vídeo promocional sobre el servei de confecció de xapes d’Acid Factory

Vídeo on es mostra el procés de realització del servei de confecció de xapes que oferim des d’Acid Factory. Aquest vídeo va ser emès en una pantalla a l’estand que vam tenir al mercat de nous creadors Mercreart del Festival Multicreatiu de Reus MONDO.