Vídeos d’animació contra fraus electrònics en telèfons mòbils pel CESICAT

Vídeo informatiu fet amb animació encarregat pel Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT). Mostra l’operativa dels atacs d’infecció de dispositius mòbils per cometre frau electrònic per part d’organitzacions de delinqüents cibernètics, i que proposa mesures per protegir-se i actuar davant d’aquest tipus d’activitat.


Client: Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) de la Generalitat de Catalunya.
Octubre 2010.