Disseny: CD Concurs de Música per a Joves de Reus 2007/2008

frontCaràtula del CD

backContraportada del CD

galetaGaleta del CD

Disseny del CD recopilatori que recull les bandes seleccionades al Concurs de Música per a Joves de Reus el 2007 i el 2008.

Format: Caixa CD tipus sobre.
Client: Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC) / Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Reus.
Febrer 2009.

Careta del CD