Espot del Giny Centre de les Arts de les Arts Gestuals i del Circ de Reus

Espot del Giny Centre de les Arts de les Arts Gestuals i del Circ de Reus.

Client: Ajuntament de Reus.
Desembre 2014.