Vídeo per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) de la URV

Realització d’un vídeo informatiu dels estudis universitaris que s’imparteixen a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) de la Universitat Rovira i Virgili.

Client: ETSE de la Universitat Rovira i Virgili.
Febrer 2011.